Cretan Institutional Inscriptions

IC I 14 1*

XML | PDF

474. Concessione di asylia a Teos da parte di Istron

Tipologia documentaria: decreto

Supporto: blocco

Datazione: 201 a.C. ca.

Provenienza: Teos, tempio di Dioniso

Collocazione attuale: Teos, tempio di Dioniso

Edd. CIG 3048; LBW 70; Cauer 1877, n. 55; Cauer 1883, n. 123; Michel, Recueil 56; SGDI 5176; IC I 14 1* ➚PHI; Teos 11; Rigsby, Asylia 148.

Cf. Curty 1995, n. 43e.

Ἰστρωνίων.
ἔδοξεν Ἰστρωνίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπει-
δὴ Τήιοι φίλοι καὶ συγγενεῖς ὑπάρχοντες διὰ προ-
γόνων τᾶι πόλει ψάφισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀπέ-
5σταλκαν Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώταν, οἳ ἐπελθόν-
τες ἐπὶ τὸ κοινὸν τὸ Ἰστρωνίων τό τε ψάφισμα ἀπέ-
δωκαν καὶ αὐτοὶ διελέγην ἀκολούθως τοῖς γε-
γραμμένοις, τὰν ἐκτενεστάταν σπουδὰν καὶ
φιλοτιμίαν ποιούμενοι περὶ τοῦ γενέσθαι τὰν κα-
10θιέρωσιν τῶ⟨ι⟩ Διονύσω⟨ι⟩ τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας
τᾶς Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν, ἔτι δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρ-
χοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμια διὰ τὸν θεὸν ψαφισα-
μένους καὶ αὐτοὺς συναύξειν καὶ ἀεί τινος ἀγαθοῦ
παραιτίους γίνεσθαι τῶι δάμωι, καὶ ὅτι ταῦτα ποιή-
15σαντες ἀκόλουθα πραξίομεν τᾶι τε πορτὶ ⟨τὸ⟩ θεῖον
εὐσεβείαι καὶ τὰ μέγιστα χαριξιόμεθα τῶι δάμωι·
περὶ δὲ τῶν αὐτῶν διαλεγέντος μετὰ πάσης σπου-
δᾶς καὶ προθυμίας καὶ [τοῦ παρὰ] το⟨ῦ⟩ βασιλέως Φι-
λίππου πρεσβευτᾶ{ι} Περδίκκα{ι}· ἀποκρίνασθαι τῶι
20δάμωι τῶι Τηίων, ὅτι πρότερόν τε ἁ πόλις διακει-
μένα φι̣λικῶς καὶ εὐνόως ποτὶ τὸ πλᾶθος τὸ
Τηίων ἔν τε τοῖς ὑπεράνω χρόνοις οὐδενὸς
ἀπέστα τῶν συμφερόντων, καὶ νῦν δὲ καθό-
τι παρακαλεῖ ὁ δᾶμος ὁ Τηίων καὶ Περδίκκας ὁ
25πολίτης αὐτῶν, προαιρούμενοι οὖν ἐμ πᾶσιν
εὐχαριστεῖν καὶ μεμναμένοι τᾶς προϋπαρχού-
σας ταῖς πόλεσι συγγενείας, τάν τε καθιέρω-
σιν τῶι Διονύσωι τᾶς τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας
ὑμῶν, ἔτι δὲ ἱερὰν καὶ ἄσυλον εἶναι, βουλόμενοι
30χαρίζεσθαι Περδίκκαι δίδομεν, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ
ὑπάρχοντα ὑμῖν ἔνδοξα καὶ τίμια συνδιαφυλα-
ξίομεν ἀπροφασίστως ἐφ’ ὅσον κ’ ἔωμεν δυνατοί.
εἰ δέ τινές κα τῶν ὁρμιομένων ἐξ Ἴστρωνος ἀδι-
κήσωντί τινα Τηίων ἢ κοινᾶι ἢ ἰδίαι παρὰ τὸ γραφὲν
35δόγμα περὶ τᾶς ἀσυλίας ὑπὸ τᾶς πόλιος τᾶς
Ἰστρωνίων, ἐξέστω τῶι παραγενομένωι Τηίων
ἐπιλαβέσθαι καὶ τῶν σωμάτων καὶ χρήματα, εἴ
τίς κα ἄγηι. οἱ δὲ κόσμοι οἱ τόκα ἀεὶ κοσμοῦντες ἐ-
παναγκαζόντων ἀποδιδόμεν τοὺς ἔχοντας
40ἀζήμιοι ὄντες καὶ ἀνυπόδικοι. ἀναγράψαι δὲ καὶ
τὸ δόγμα εἰς τὸ ἱερὸν τὸ τᾶς Ἀθάνας τᾶς Πολι-
άδος τοὺς γραμματέας τᾶς πόλιος.

Il documento, che appartiene alla serie di concessioni di asylia a Teos da parte di numerose città (cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325), si apre con l’intestazione Ἰστρωνίων, aggiunta da Teos al momento della redazione su pietra dell’iscrizione.

La formula di sanzione alla linea 2, l’unica conservatasi della città, mostra i cosmi e la polis di Istron in qualità di responsabili della deliberazione (nella formula di mozione del decreto SEG 51.1056 A, invece, è la sola polis a comparire).

La sezione relativa alle motivazioni del decreto, alle linee 2-16, ricorda l’invio da parte di Teos degli ambasciatori Apollodotos e Kolotas presso il koinon di Istron, attestato esclusivamente nel presente documento. Fra le motivazioni presentate nel decreto, inoltre, viene fatta menzione alle linee 3-4 della syngeneia esistente fra la polis di Istron e Teos, che viene citata anche alle linee 26-27 (cf. inoltre il riferimento alle buone relazioni tra la polis di Istron e il plathos di Teos alle ll. 20-22).

L’oggetto del decreto, alle linee 17-40, accorda a Teos ciò che ha richiesto, stabilendo in particolare che, nell’eventualità di mancato rispetto delle decisioni prese, i cosmi in carica abbiano l’autorità di intervenire al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato indebitamente (ll. 33-40); a tale proposito viene fatto riferimento al presente decreto, che viene definito come frutto dell’iniziativa della polis (ll. 34-36).

La formula di esposizione, alle linee 40-42, prevede la pubblicazione da parte del segretario della città del decreto nel santuario altrimenti ignoto di Atena Polias di Istron (il decreto SEG 51.1056 A, invece, prevede la collocazione della relativa stele nel pritaneo).

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dogma, dokeo, grammateus, hieron, koinon ton Istronion, kosmos, polis.